Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ชื่อ - สกุล นางสาวศิริวรรณ​ บุญเหลือ ชื่อเล่น ตั๋น เลขที่ 3 รหัสนักศึกษา 6232040132
สถานที่ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี-ตรอน ทรัพย์​คอนแทค​ บริษัท​ ซีเอ็มเอส สาขาใหญ่ ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงานคอมพิวเตอร์
เป้าหมายการดำเนินชีวิต : เรียนจบมีงานทำที่ดี รับราชการในสายงานคอมพิวเตอร์​ธุรกิจ ทำกิจการร้านค้าเล็กๆเป็นของตนเอง ครอบครัวมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

เว็บไซต์จัดทำขึ้นสำหรับประกอบการเรียน วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้รุ่นที่ 13 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูผู้สอน นางสาววิภาวี ณ นิมิตร